GPS

-

บริษัท เอสเอเอส ออโต้ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิต และพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking รองรับการทำงานบนโครงข่าย 4G ซึ่งบริษัทฯ เน้นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมกับการใช้งานจริงในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าใช้งานทั่วไป หรือในรูปแบบองค์กร ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอสเอเอส ออโต้ จำกัด นั้นได้ถูกออกแบบ วิจัย และพัฒนาโดยทีมวิศวกรคนไทยทั้งหมด ทั้งในส่วนอุปกรณ์ ( Hardware ) และโปรแกรมต่างๆ ( Software ) ที่รองรับการทำงานของระบบติดตามรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานได้รับการตรวจสอบในหลายขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัท โดยผ่านโรงงานผลิตสร้างความเชื่อมั่นด้วยฐานการผลิตที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ติดต่อเรา

By SAS GPS Thailand