เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเอเอส ออโต้ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิต และพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสเอเอส ออโต้ จำกัด นั้นได้ถูกออกแบบ วิจัย และพัฒนาโดยทีมวิศวกรคนไทยทั้งหมด ทั้งในส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมต่างๆ (Software) ที่รองรับการทำงานของระบบติดตามรถยนต์ โดยผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัท โดยโรงงานผลิตที่ทันสมัย และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008